Aktuálna stránka: Novinky

Aktuálne správy 

Spoločnosť Svet zdravia stavia v Michalovciach novú nemocnicu, ktorá bude iná ako ostatné zdravotnícke zariadenia na Slovensku.

Pridané: 27. 08. 2016 - Zdroj: http://svetzdravia.com/nemocnica-novej-generacie/


Spoločnosť Svet zdravia stavia v Michalovciach novú nemocnicu, ktorá bude iná ako ostatné zdravotnícke zariadenia na Slovensku.

Spoločnosť Svet zdravia stavia v Michalovciach novú nemocnicu, ktorá bude iná ako ostatné zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Bude odzrkadľovať moderné trendy uplatňované pri prevádzke nemocníc vo vyspelých krajinách. Keďže na Slovensku v posledných desaťročiach nebola vybudovaná žiadna všeobecná nemocnica, investor sa rozhodol hľadať chýbajúce know-how v zahraničí. Oslovil celkovo dvanásť západoeurópskych architektonických kancelárií, ktoré sa zaoberajú týmito špecifickými stavbami, aby pre Michalovce vypracovali návrh nemocnice novej generácie. Najvyššie hodnotenie investora získal projekt holandského štúdia Dutch Health Architects, ktoré sa podpísalo pod desiatky nemocníc v Holandsku a v Belgicku, ale aj vo vzdialenejších lokalitách, ako sú Čína, Rusko alebo Indonézia. Plánované spustenie novej prevádzky je na začiatku roka 2018.

 

Chemkostav Humenné oslavuje 60 rokov dobrých koľají

Pridané: 12. 09. 2012 - Zdroj: http://banky.sk/


Chemkostav Humenné oslavuje 60 rokov dobrých koľají

Chemkostav HSV akciová spoločnosť je stavebná firma s dlhoročnou tradíciou. Našou prioritou je pozemné staviteľstvo, v ktorom sme schopní realizovať náročné stavby, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde vďaka spokojnosti našich zákazníkov sme si vybudovali naozaj slušné renomé vzhľadom k tomu, že naše stavby boli odovzdané vždy načas a aj vo vysokej kvalite. Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti s výstavbou v Rusku, na Ukrajine, v Čechách, v Nemecku a vo Francúzsku. Našim cieľom je spokojnosť zákazníka, a to pri realizácii stavieb aj v tých najzložitejších podmienkach, ktoré našu firmu preverili práve v už spomínaných krajinách. Kvalitu stavieb dosahujeme najmä používaním moderných technológií, ktoré nám umožňujú plniť aj tie najvyššie požiadavky investorov. Doterajšie výsledky nás oprávňujú konštatovať, že kvalitou práce, odbornou zdatnosťou a flexibilitou si akciová spoločnosť sústavne upevňuje pozíciu a konkurencieschopnosť medzi stavebnými firmami na Slovensku i v zahraničí. Spoločnosť svojim kapacitným vybavením, profesijným zložením a skúsenosťami je schopná dodávať a dodáva kompletné stavebné diela na kľúč. Veríme, že aj v budúcnosti budeme vytvárať tradičnú spokojnosť s našou prácou, ktorá našich zákazníkov presvedčí o správnosti ich rozhodnutia nechať realizáciu ich predstáv práve na našej spoločnosti.

 

Odovzdali Separačný dvor

Pridané: 04. 07. 2011 - Zdroj: Podvihorlatské noviny


Odovzdali Separačný dvor

Vo štvrtok 30. júna sa v priestoroch Separačného dvora na Sninskej ulici v Humennom uskutočnilo odovzdávanie objektu. Zúčastnili sa ho zástupcovia mesta Humenné, Technických služieb mesta a zhotoviteľa stavby, Chemkostavu HSV, a.s. v Humennom. Projekt bol spolufinancovaný EÚ z Kohézneho fondu v rámci operačného programu Životné prostredie, štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov mesta. Ako nám povedal zástupca primátorky Ing. arch. Andrej Semanco, oproti tomu, ako areál vyzeral, by sa poniektorí čudovali, čo sa z toho dá urobiť. Každý súdny človek vidí, že staré sa opravilo a nové postavilo. Aj pre zamestnancov sú vytvorené podmienky vybudovaním kancelárskych priestorov, sociálnych zariadení a šatní. Je to pekný areál, som rád, že takéto dielo vzniklo, humenská firma sa úlohy s úspechom zhostila, aj po kontrolných dňoch sme skonštatovali, že všetko, čo bolo treba, urobili na potrebnej úrovni, niet čo kritizovať, uviedol zástupca primátorky. Od budúceho týždňa bude v skúšobnej prevádzke celá triediaca linka, okolo 20. júla by mala byť kolaudácia, očakávajú aj kontrolnú komisiu z ministerstva životného prostredia. Podľa zástupcu generálneho riaditeľa Chemkostavu, HSV, a.s., Ing. Viktora Gajdoša, práce začali realizovať 27. októbra 2010 na objekte starých garáží, keďže ich čakalo zimné obdobie a postupne prešli na základy pre novú halu, kde je umiestnená samotná separačná linka na triedenie odpadu – papiera, plastov a skla. Stavba sa skladá zo 14-tich objektov a jedného technologického súboru – samotnej separačnej linky. Celý starý areál dostal nový šat, strechy, fasádu, pribudla nová hala, oplotenie, spevnené plochy, asfaltové i zelené. Náklad na stavbu predstavuje 1 965 000 Eur aj s DPH. Okrem samotného vybudovania haly so separačnou likou, predmetom projektu Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom v celkovej hodnote 2 336 tisíc Eur bolo aj zakúpenie zberového vozidla, 285-tich kontajnerov na separovaný zber, dva veľkokapacitné kontajnery a vysokozdvižný vozík. Technickým službám mesta Humenné na poslednom mestskom zastupiteľstve schválili 65 tisíc Eur na obdobie troch mesiacov s cieľom, aby začal fungovať uvedený areál, ktorý by slúžil na triedenie separovaného odpadu a vykazoval zisky. Ing. Milan Kuruc, poverený riadením Technických služieb mesta Humenné uviedol, že zatiaľ je kapacita separačnej linky stavaná na 4-tisíc ton ročne. Väčšinou ide o separáciu PET fliaš. Na to, aby dokázali naplniť stanovené kvóty, vidia šancu aj v tom, že oslovia okolité obce.

 

JUBILEUM OD ZELENÉHO STOLA

Pridané: 30. 10. 2010 - Zdroj: Korzár, J. Čúrny


JUBILEUM OD ZELENÉHO STOLA

Kedysi bol práve stolný tenis nositeľom slávy humenského športu, v súčasnosti tápa v priemere. HUMENNÉ. Prvé základy organizovaného stolného tenisu v Humennom boli položené už koncom 40. rokov minulého storočia v TJ Lokomotíva Humenné a trvali do začiatku 60. rokov, keď činnosť stolného tenisu v tomto klube zanikla. Stolný tenis ako športové odvetvie bolo v 60. až 90. rokoch po futbale druhým najpopulárnejším športom na Slovensku, ale aj v Čechách. Že to tak bolo aj v okrese Humenné, svedčí pohľad do kroniky 40-ročnej histórie stolného tenisu, v ktorej sa píše, že z iniciatívy pracovníkov (stolných tenistov) v Národnom podniku CHEMKOSTAV Humenné dochádza v novembri 1970 k založeniu vlastnej TJ Chemkostav. Prvým predsedom na ustanovujúcej schôdzi sa stal Ľubomír Škubál, za výkonného tajomníka TJ bol zvolený František Karandyšovský, ktorý až do roku 2005 bol hlavným organizátorom stolnotenisového diania v Humennom. Najprv bol založený stolnotenisový oddiel, neskôr oddiely volejbalový a hokejový, ktorý zaznamenal na konci osemdesiatych rokov rapídny vzostup, keď dokonca na otvorenom zimnom štadióne v Humennom bojoval o postup do 1. SNL. Tu, v sídle okresu, sa organizovali väčšinou v telocvičniach základných a stredných škôl majstrovstvá v stolnom tenise jednotlivcov mládeže a dospelých. Z humenských, ale aj vidieckych škôl sa v telocvični stretávali a objavovali mladé talenty, ktoré neskôr výkonnostne rástli v TJ Chemkostav. Po prvom vstupe družstva dospelých do organizovaných súťaží a rýchleho postupu do najvyšších krajských súťaží prichádza v roku 1973 prvý výrazný úspech v rámci Slovenska z humenskej stolnotenisovej liahne, keď na majstrovstvách Slovenska žiactva v Topoľčanoch sa Ľudovít Gajdoš stáva majstrom Slovenska vo dvojhre mladších žiakov. Nevšedný záujem v Humennom o stolný tenis dáva koncom 70. rokov funkcionárom klubu i vedenia podniku Chemkostav impulz k rekonštrukcii vlastného objektu zariadenia staveniska na sídlisku III., využívaného aj ako pohostinstvo, ktoré bolo sčasti prestavané za finančnej pomoci ústredia SSTZ na stolnotenisovú herňu. Tá začala slúžiť svojmu účelu od mája 1980. V priestoroch zrekonštruovanej stolnotenisovej herne sa organizovali rôzne, menšieho rozsahu regionálne, ale aj celoslovenské turnaje či majstrovstvá v stolnom tenise vsl. regiónu žiactva a dospelých. Začiatkom 80. rokov prichádza do Humenného prvý profesionálny tréner a hráč v jednej osobe, Albert Paríšek z Košíc, ktorý s funkcionármi stolnotenisového oddielu organizuje zo základných humenských a blízkych okolitých škôl nábor resp. výber talentovaných detí do školského športového strediska. Na veľké prekvapenie všetkých do stolnotenisovej herne prišlo na výber talentov takmer 200 detí. Z tohto počtu bolo možné vybrať iba cca 30 talentovaných, čo sa trénerovi profesionálnym spôsobom podarilo, a tak sa začala nová éra stolného tenisu v Humennom. Po dvoch rokoch prichádza do TJ Chemkostav ďalší tréner a hráč z Košíc - Karol Till. Jeho práca s mládežou je ocenená mnohými prvenstvami a titulmi už jeho zverencov počnúc okresnými, krajskými či celoslovenskými. Humenský stolný tenis sa tak zaraďuje medzi špičky východu a v ďalších rokoch aj Slovenska, Čiech a Moravy. Koľko ďalších popredných umiestnení získali stolní tenisti TJ Chemkostav Humenné na majstrovstvách okresu, východoslovenského regiónu jednotlivcov a družstiev sa doslova nedá spočítať, tak ako sa nedá vymenovať množstvo stolných tenistov i tenistiek vychovaných a hrajúcich v humenskom regióne či iných slovenských športových kluboch. Za uvedené úspechy boli stolní tenisti TJ Chemkostav Humenné v 80. rokoch pravidelne vyhodnocovaní medzi najlepšími športovcami okresu Humenné. Po transformácii klubu začiatkom 90. rokov na ŠPORTKLUB a neskôr na ŠKST Humenné nastal čas jeho najväčšieho rozkvetu. V súťažnom ročníku 1992/93 v národných a regionálnych súťažiach štartovalo spolu až 15 družstiev, z toho tri družstvá mužov, dve žien, jedno dorastencov, jedno družstvo dorasteniek, päť žiakov a dva kolektívy žiačok. V ďalšom ročníku 1993/94 štartovalo v súťažiach 14 celkov. Boli to posledné roky, keď na rozvoj športu a konkrétne výkonnostného stolného tenisu finančne prispievalo ústredie SSTZ Bratislava, čiže podpora prichádzala od štátu. Pri organizovaní celoslovenských a medzinárodných turnajov finančne prispievalo aj mesto Humenné. Stolní tenisti a tenistky TJ Chemkostav Humenné hrali od roku 1973 v najvyšších vsl. súťažiach až do roku 1987, keď muži postúpili do SNL, skupiny Východ, dorastenci, dorastenky do I. SNL a v rokoch 1989 - 1996 ženy úspešne už pod názvom ŠKST Humenné štartovali v I. SNL, keď v sezóne 1995/96 dokonca bojovali o prvenstvo v súťaži. Predsedom klubu ako aj predsedom Oblastného stolnotenisového zväzu v Humennom bol v tom čase Ivan Kašuba. Humenský stolnotenisový klub počas svojej existencie mal dobré družobné styky najmä s poľskými klubmi Wlokniars, Skopanie, Stal Sanok, Karpaty Krosno, maďarskými klubmi v Miskolci a Boczu, na Ukrajine v Perečine a Kyjeve, odkiaľ do Humenného prišla hrať a trénovať v rokoch 1990 - 1996 legionárka, majsterka športu Oľga Grigorovská. Po už spomínaných tréneroch A. Paríška a K. Tilla, ktorí mali najväčšie zásluhy na výchove a výkonnostnom raste stolných tenistov v Humennom, boli ďalšími trénermi M. Bruderová, L. Timuľák starší, Št. Nitkulinec, ďalej hrajúci tréneri P. Ondruš, K. Krokker, M. Michalčo, M. Serbák a D. Stoják. Najstarším služobne hrajúcim stolným tenistom Humenného a od roku 2006 aj predsedom ŠKST Humenné je obranár Igor Serbák, ktorý od roku 1974 patrí medzi opory družstva. Koncom 90. rokov došlo v stolnotenisovom klube k zložitej situácii. Klub mal veľké finančné dlhy, došlo k odpojeniu od elektrickej energie a teplovodného kúrenia. Na jeho existenčnú záchranu a činnosť bolo nutné pristúpiť k odpredaju herne. Z týchto prostriedkov klub mohol existovať a reprezentovať mesto Humenné ďalších pätnásť rokov. Toho času hráči ŠKST trénujú a majstrovské zápasy áčka v II. lige a béčka v III. lige hrajú v prenajatých priestoroch telocvične ZŠ Kudlovská, bez finančnej pomoci mesta. Zmení sa to? V roku 1985 v Hlohovci na majstrovstvách mladšieho žiactva získava Beáta Komjatová bronzovú medailu vo dvojhre, vo štvorhre s Janou Kovassyovou a Marekom Novotným z Lok. Ruskov aj v zmiešanej štvorhre. Zlatú medailu a titul zo slovenských majstrovstiev pre TJ Chemkostav Humenné v roku 1986 v Bratislave získal vo štvorhre mladšieho žiactva Martin Novák s Jozefom Jaskom z Košíc a k tomu aj dve bronzové medaily doniesli Beáta Komjatová vo štvorhre starších žiačok s Mladkovou z Lok. Bratislava a Jana Kovassyová s Martonovou zo Šar. Michalian. Na majstrovstvách Slovenska starších žiačok v roku 1986 v Košiciach získalo družstvo Jana Kovassyová - Beáta Komjatová bronzové medaily. Zavŕšením úspechov mladých stolných tenistiek z Humenného v roku 1987 bolo, keď naša najúspešnejšia dvojica Jana Kovassyová a Beáta Komjatová získala v Topoľčanoch na slovenských majstrovstvách starších žiačok strieborné medaily vo štvorhre a následne v Topoľníkoch v majstrovstvách ČSSR vo štvorhre bronzové medaily. Najviac titulov majstrov a majsteriek východoslovenského kraja v rokoch 1984 až 1994 pre humenský stolnotenisový klub získali Beáta Komjatová, Ľubo Lukáč, Martin Novák, J. Kovassyová, Laco Timuľak, ml. a Marcel Krajňak. Čítajte viac na stránke hornyzemplin.korzar.sme.sk

 

IS SOFTIP PROFIT PRE SPOLOČNOSŤ CHEMKOSTAV HSV

Pridané: 27. 11. 2008 - Zdroj: -


IS SOFTIP PROFIT PRE SPOLOČNOSŤ CHEMKOSTAV HSV

SOFTIP, a. s., dodá spoločnosti Chemkostav HSV a.s., Humenné, nový informačný systém kategórie ERP (Enterprise Resources Planning), ktorý je určený na riadenie podnikových procesov a prispôsobený špecifickým potrebám tohto dodávateľa stavebných prác. Nový systém SOFTIP PROFIT nahradí v Chemkostave doteraz používané aplikačné programové vybavenie vybudované tiež na platforme SOFTIP. Riešenie, ktorého implementácia sa zavŕši na jar 2009, dôsledne reflektuje zavedenie jednotnej európskej meny v SR. Komplexný integrovaný systém SOFTIP PROFIT pokrýva všetky oblasti riadenia firemnej ekonomiky, personálne riadenie i mzdovú agendu. Je určený najmä pre stredne veľké a veľké spoločnosti a organizácie a v súčasnosti ho využíva približne 300 subjektov z komerčnej sféry a z oblasti štátnej a verejnej správy. Používateľovi poskytuje v reálnom čase všetky dôležité informácie potrebné na výkon riadenia a evidencie. Predstavuje vhodné riešenie aj pre subjekty s geograficky vzdialenými organizačnými jednotkami a strediskami (napr. jednotlivé stavby), ktoré vyžadujú centralizované spracovanie údajov.

  Novinky   |    Profil   |    Služby   |    Stavby   |    Referencie   |    Kontakt
 Copyright © 2021 | Na vrch stránky