Aktuálna stránka: Novinky

Aktuálne správy 

Nová výstavba v Michalovciach

Pridané: 19. 08. 2016 - Zdroj: http://svetzdravia.com/


Nová výstavba v Michalovciach

Spoločnosť Svet zdravia stavia v Michalovciach novú nemocnicu, ktorá bude iná ako ostatné zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Bude odzrkadľovať moderné trendy uplatňované pri prevádzke nemocníc vo vyspelých krajinách. Keďže na Slovensku v posledných desaťročiach nebola vybudovaná žiadna všeobecná nemocnica, investor sa rozhodol hľadať chýbajúce know-how v zahraničí. Oslovil celkovo dvanásť západoeurópskych architektonických kancelárií, ktoré sa zaoberajú týmito špecifickými stavbami, aby pre Michalovce vypracovali návrh nemocnice novej generácie. Najvyššie hodnotenie investora získal projekt holandského štúdia Dutch Health Architects, ktoré sa podpísalo pod desiatky nemocníc v Holandsku a v Belgicku, ale aj vo vzdialenejších lokalitách, ako sú Čína, Rusko alebo Indonézia. viac na: http://svetzdravia.com/nemocnica-novej-generacie/

 

Ťažší rozbeh s postupnými vyhliadkami na zlepšenie

Pridané: 27. 12. 2011 - Zdroj: Pod Vihoratom, Šimkulič


Ťažší rozbeh s postupnými vyhliadkami na zlepšenie

Rok 2011 bol pre nás veľmi ťažký. Hlavne v prvom polroku sme nemali náplň práce, čo sa zlepšovalo až po júni 2011. Koncom roka bola situácia taká, že sme mali prebytok práce, tak v úvode každoročného decembrového predvianočného stretnutia v reštaurácii Hviezda zhodnotil uplynulý rok generálny riaditeľ a spolumajiteľ Chemkostavu HSV, a.s. v Humennom Ing. Milan MŇAHONČÁK (na snímke). Ako uviedol, horšia situácia bude začiatkom roku 2012, pretože skoro všetky stavby ukončili v decembri 2011 a nové budú začínať vo februári-marci 2012, takže so zakázkovou náplňou v januári-februári budú mať problém. Verím, že dohodnuté zákazky vo Francúzsku budú posunuté o mesiac, povedal a pokračoval: Konkrétne to znamená práce na dvoch nových stavbách a na jednej stavbe sú práce pozastavené, pretože je v nadmorskej výške 1 600 metrov, kde je už pol metra snehu, takže práce sme v decembri prerušili a tie začnú podľa počasia v marci. Ďalšia, štvrtá stavba by mala začať v marci-apríli. Ide o veľké stavby, ako hovoríme my stavbári, s dvoma žeriavmi, pod každým žeriavom 20 ľudí, takže ľahko si to spočítame. V apríli by sme teda mohli mať zamestnaných 160 ľudí. Pokiaľ ide o Slovensko, situácia je veľmi zlá, pretože prax je taká, že firmy, ktoré nemajú zamestnancov, vyhrávajú súťaže, potom zamestnávajú živnostníkov a malé firmy a nakoniec s nimi často aj tak vytočia, že im nezaplatia. My sa nemôžeme týmto smerom uberať, aby sme nezaplatili za materiál či nevyplatili subdodávateľov, keďže sme seriózna firma. Uvedená situácia na Slovensku je aj vďaka tomu, že sa blížia predčasné parlamentné voľby, súčasná vláda už nerozbieha nové akcie, súťaže nie sú vypísané. Pomerne lepšia situácia je vo vyššom územnom celku, kde sme si vybrali dve ponuky, kde ideme do súťaže, ale nerobíme si veľké nádeje, že budeme víťazmi, pretože máme čerstvé skúsenosti s dumpingovými cenami. Niektoré práce na január-február 2012 na Slovensku máme síce vo výhľade, ale dosiaľ ich nemáme zazmluvnené. Veríme, že sa tak stane a tým by sme v tomto období zamestnali našich ľudí na Slovensku.

 

Vraciame sa do starých, dobrých koľají

Pridané: 11. 07. 2011 - Zdroj: Pod Vihoratom, Šimkulič


Vraciame sa do starých, dobrých koľají

V piatok 8. júla si zamestnanci Chemkostavu HSV, a.s. v Humennom pripomenuli tradičný Deň stavbárov. Uskutočňuje sa vždy v druhom júlovom týždni a popri bilancovaní je tiež príležitosťou na stretnutie pri chutnom guláši, klobáse i občerstvení. Bilanciu i perspektívy firmy im vo svojom neformálnom príhovore priblížil generálny riaditeľ Chemkostavu HSV, a.s. Ing. Milan MŇAHONČÁK (na snímke). Z obsažného vystúpenia nás zaujalo: Deň stavbárov je dňom tradícií, ktorý sa v Chemkostave zachoval dlhé roky. Aj tohto roku sme tradíciu neporušili. V budúcom roku bude o to slávnostnejšia, že sa uskutoční v šesťdesiatom roku založenia Chemkostavu. Ale poďme do súčasnosti. Intenzívne sme sa zaoberali pracovnou náplňou vo Francúzsku, pretože situácia na tamojšom trhu bola veľmi zlá, keďže tam pôsobil cudzí subjekt, ktorý ponúkal svoje práce za minimálne ceny a vyhral 18 súťaží. Investori však pochopili, že stavby stagnujú, nie je dostatok materiálu, pretože spomínaný subjekt nemá financie, takže situácia sa v júni obrátila v náš prospech a máme podpísané zmluvy na 290 bytov. Jednu stavbu sme začali koncom júna, dve v júli a štvrtú stavbu začneme začiatkom septembra. Vraciame sa do starých dobrých koľají, keď sme približne takúto pracovnú náplň mali v priebehu každého roka. V našom regióne sme ukončili stavbu ZŠ Komenského v Snine a odovzdali sme Separačný dvor v Humennom, kde v priebehu tohto týdňa bude spustená skúšobná prevádzka. Obe stavby sme odovzdali v požadovanej kvalite, investori sú spokojní, takže sa črtá spolupráca aj pre budúcnosť. Veľmi oceňujem prácu zástupcu primátorky Ondreja Semanca, ktorý sa k separačnému dvoru postavil pragmaticky ako stavbár. Zo zdevastovanej stavby sme rekonštrukciou, prístavbou a ďalšími úpravami za 2 milióny Eur urobili pekný areál. Prvého júla sme prebrali stavenisko hotela Alibaba, kde má byť relaxačné centrum. Naše práce by sme mali ukončiť v polovici septembra. Pokračujeme v prácach na vlastnej investícii Francúzskeho obchodného centra, ktoré by sme chceli v polovici budúceho roka odovzdať do užívania. Verím, že hospodárska kríza, ktorá postihla celý svet, je na ústupe a budeme mať veľa zákaziek. Dopĺňame, že v sobotu sa na terase Hviezdy uskutočnilo stretnutie Klubu chemkostavákov, ktorého sa zúčastnili bývalí 40-ti stavbári z Humenného, okolia i z Michaloviec. Pri klobáse, guláši i občerstvení si zaspomínali na dni stavbárov v minulosti a slovami svojho predsedu Ing. Michala Tomáša, rozhodli sa ich oslavovať každý rok.

 

Odovzdali Separačný dvor

Pridané: 04. 07. 2011 - Zdroj: Podvihorlatské noviny


Odovzdali Separačný dvor

Vo štvrtok 30. júna sa v priestoroch Separačného dvora na Sninskej ulici v Humennom uskutočnilo odovzdávanie objektu. Zúčastnili sa ho zástupcovia mesta Humenné, Technických služieb mesta a zhotoviteľa stavby, Chemkostavu HSV, a.s. v Humennom. Projekt bol spolufinancovaný EÚ z Kohézneho fondu v rámci operačného programu Životné prostredie, štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov mesta. Ako nám povedal zástupca primátorky Ing. arch. Andrej Semanco, oproti tomu, ako areál vyzeral, by sa poniektorí čudovali, čo sa z toho dá urobiť. Každý súdny človek vidí, že staré sa opravilo a nové postavilo. Aj pre zamestnancov sú vytvorené podmienky vybudovaním kancelárskych priestorov, sociálnych zariadení a šatní. Je to pekný areál, som rád, že takéto dielo vzniklo, humenská firma sa úlohy s úspechom zhostila, aj po kontrolných dňoch sme skonštatovali, že všetko, čo bolo treba, urobili na potrebnej úrovni, niet čo kritizovať, uviedol zástupca primátorky. Od budúceho týždňa bude v skúšobnej prevádzke celá triediaca linka, okolo 20. júla by mala byť kolaudácia, očakávajú aj kontrolnú komisiu z ministerstva životného prostredia. Podľa zástupcu generálneho riaditeľa Chemkostavu, HSV, a.s., Ing. Viktora Gajdoša, práce začali realizovať 27. októbra 2010 na objekte starých garáží, keďže ich čakalo zimné obdobie a postupne prešli na základy pre novú halu, kde je umiestnená samotná separačná linka na triedenie odpadu – papiera, plastov a skla. Stavba sa skladá zo 14-tich objektov a jedného technologického súboru – samotnej separačnej linky. Celý starý areál dostal nový šat, strechy, fasádu, pribudla nová hala, oplotenie, spevnené plochy, asfaltové i zelené. Náklad na stavbu predstavuje 1 965 000 Eur aj s DPH. Okrem samotného vybudovania haly so separačnou likou, predmetom projektu Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom v celkovej hodnote 2 336 tisíc Eur bolo aj zakúpenie zberového vozidla, 285-tich kontajnerov na separovaný zber, dva veľkokapacitné kontajnery a vysokozdvižný vozík. Technickým službám mesta Humenné na poslednom mestskom zastupiteľstve schválili 65 tisíc Eur na obdobie troch mesiacov s cieľom, aby začal fungovať uvedený areál, ktorý by slúžil na triedenie separovaného odpadu a vykazoval zisky. Ing. Milan Kuruc, poverený riadením Technických služieb mesta Humenné uviedol, že zatiaľ je kapacita separačnej linky stavaná na 4-tisíc ton ročne. Väčšinou ide o separáciu PET fliaš. Na to, aby dokázali naplniť stanovené kvóty, vidia šancu aj v tom, že oslovia okolité obce.

 

DEŇ STAVBÁROV 2010

Pridané: 06. 07. 2010 - Zdroj: Pod Vihoratom, Šimkulič


DEŇ STAVBÁROV 2010

V piatok 9. júla sa stretli zamestnanci Chemkostavu HSV, a.s.v Humennom, aby tak ako každoročne, oslávili deň stavbárov. Tohto roku si pripomenuli aj 58. výročie založenia Chemkostavu. Ako vo svojom vystúpení uviedol generálny riaditeľ Ing. Milan MŇAHONČÁK, v Orange-i vo Francúzsku začali novú stavbu a postupne prejdú na druhú etapu. Tamojšie rozostavané stavby by mali v priebehu roka ukončiť. Na Slovensku finišujú s prácami na Základnej škole vo Svidníku, ktorú by chceli odovzdať v júli, napriek tomu, že termín odovzdania je stanovený v januári 2011. Momentálne pracujú aj na ZŠ Hviezdoslavova v Snine. V Humennom pracujú na Strednej odbornej škole polytechnickej (bývalé SOU stavebné), kde práce zabezpečujú subdodávateľsky. Z humenského Mestského úradu dostali oznámenie, že vyhrali súťaž na separáciu komunálneho odpadu na Sninskej ulici v Humennom. Ak všetko dobre dopadne, v auguste by mali nastú piť. Ďalej sa budú uchádzať o zákazku na Podskalke pre telesne postihnuté deti, spolu s firmou Eurobuilding Bratislava vyhrali súťaž na ZŠ Švermova a. S bratislavskou firmou sa pokúšajú dohodnúť na subdodávateľských prácach na ZŠ Kudlovská. Ako zdôraznil generálny riaditeľ, Chemkostav je stabilnou firmou. "Mnohé firmy prepúšťajú zamestnancov, znižujú platy, u nás úprava smerom dole nehrozí, ba sme prijali ďalších pätnásť zamestnancov, aby sme posilnili stav na stavbe Orange vo Francúzsku, kde by malo pracovať okolo štyridsať zamestnancov," zdôraznil.

  Novinky   |    Profil   |    Služby   |    Stavby   |    Referencie   |    Kontakt
 Copyright © 2016 | Na vrch stránky